Lena Holmqvist
Mejl: lena@verkegard.nu.
Mobil: 0705 204080

NaturligtVis hälsocenter

Karta: http://kartor.eniro.se/m/niPGq
IMG_2396
>BAKGRUND
Diplomerad kinesiolog på Nordiska Närings och Fytoterapiskolan.
Svenska Kinesiologiskolan, 2 år.
Näringsterapeut utbildning på Nordiska närings och Fytoterapiskolan.
Ett antal kurser i näringsmedicin på Alpha Plus.
Certifierad kommunikolog på Skandinaviska institutet för kommunikation och förändring.
Har varit verksam med egen mottagning sedan 2003 och är nu en del av ”NaturligtVis hälsocenter” med mottagning i Larsbergs centrum på Lidingö.
Jag är försäkrad genom Komplementärmedicinska riksförbundet.