KOMMUNIKOLOGI är läran om struktur och dynamik inom kommunikation och förändring, där all upplevelse och allt beteende definieras som kommunikation.

….är läran om det som är gemensamt och bygger på komparativ
(jämförande) forskning av strukturen och dynamiken i kommunikation och förändring.

…. har stöd i systemisk hjärnforskning, främst representerad av finländske hjärnforskaren Matti Bergström, professor emeritus i
fysiologi.


FÖRELÄSNINGAR

Skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen genom en tydlig medveten kommunikation.


JAG OCH DU

Jag och du sortering handlar om att du respekterar både dig själv och andra utan att vare sig kränka dig själv eller någon annan. Du tar ansvar för vad du tycker, tänker och vill utan att någon annan ”kör över dig”. Du tar dig själv på allvar och säger ifrån om någon försöker ändra på dina åsikter.
Du låter andra ta ansvar för deras värderingar, vad de tycker och tänker och försöker inte få dem att tycka som du gör. Du låter helt enkelt andra vara precis som de är.
De som kan respektera egna och andras gränser
kan bidra till bra tillstånd och kommer sällan i konflikt.


FEEDBACK

Syftet med feedback är att den som tar emot feedbacken själv ska kunna välja om han eller hon tycker att den är användbar eller inte. För att en feedback ska kunna användas är det bra om den är sorterad i ”jag och du”. Personen som får feedbacken ska inte behöva gå i försvarsställning. Ord och ordval har en stor betydelse när det gäller att skapa bra tillstånd. Vissa ord är speciellt känsliga och kan lätt skapa dåliga tillstånd.

Om du tränar på att ta dig och andra på allvar kommer du att få enklare att undvika konflikter och att skapa bra tillstånd.

”Din föreläsning fick mig att fundera och tänka på hur jag uttrycker mig och hur jag bemöter andra i kommunikation. Vad som är mina tolkningar och vad som är intentionen i det jag hör och ser.”
Rebecka Sticklinge skola